Bepaal je ambities met Lego!

LEGO SERIOUS PLAY is een geweldige methode die gebruik maakt van teamdenken en gelijke communicatie. Het stelt het team in staat om ambities en doelstellingen te verduidelijken én te begrijpen.

een groep mensen die een bordspel op een lijst spelen

Lego Serious Play

Lego, wie kent het niet? één van de meest gebruikte speelgoedjes ter wereld. LEGO is niet meer weg te denken uit bijna iedere (kinder)kamer. Mooi, degelijk en duurzaam speelgoed, dat de oorsprong in Denemarken in 1932 vond. Sinds enkele jaren jaar zetten wij Lego in om:

  • teams bij elkaar te brengen,
  • ambities scherp te zetten of
  • een strategie te bepalen.
een man met een baard

Wil je weten wat Lego Serious Play voor jouw team kan doen?

We organiseren voor management teams, werkgroepen of commissies een leuke maar vooral leerzame sessie van ongeveer 3 uur.

Plan een vrijblijvend gesprek.

 

Waarom Lego Serious Play inzetten?

LEGO SERIOUS PLAY (LSP) is een geweldige methode die gebruikmaakt van en voortbouwt op teamdenken en gelijke communicatie. De methode stelt het team in staat om actuele situaties, ambities en doelstellingen te verduidelijken en te begrijpen.

een groep mensen die rond een tafel zitten

Inhoud geven aan een verhaal

Vragen als "Wat doen we? Waarom doen we dit? Hoe zien onze medewerkers onze toekomst?" komen in iedere organisatie voorbij. De kunst is dat verhaal op tafel te krijgen want dit verhaal zit immers overal in de organisatie: in de gebouwen, in de mensen, in de gebruiken en rituelen.

Hoe gaaf zou het zijn om als medewerker, als team, als afdeling, als Raad van Bestuur of als hele organisatie dat verhaal vorm en inhoud te geven! En dat ook nog op een manier waarop je alle deelnemers actief betrekt en ze hun verhaal laat bouwen én vertellen. Met de LEGO® SERIOUS PLAY® methode kan dat, we streven er naar dat alle deelnemers evenveel bijdragen.

Los maken wat vast zit

We willen met onze methode vastgeroeste patronen doorbreken, 100% uit alle medewerkers halen, gezond draagvlak creëren en bakens verzetten. En dat lukt.

Tijdens onze interactieve sessies leggen we spelenderwijs uit hoe wij omgaan met een paar Legoblokken en krijgen de volledige aandacht krijgen van het team. We leggen de psychologie uit achter het werken met Lego en we zorgen door iedereen aan tafel evenveel aandacht te geven dat jij je ambities scherp krijgt.

Creatief denken met metaforen

LSP kan problemen verwerken en oplossen die de traditionele methoden niet oplossen. Het doel van Lego Serious Play is om creatief denken binnen een groep mogelijk te maken door metaforen te gebruiken. Door ideeën te visualiseren met het gebruik van LEGO-stenen kunnen teamleden de ideeën efficiënter communiceren.

Speelsheid als motivator

Speelsheid resulteert in een meer gemotiveerde en efficiëntere manier om samen te werken. Tijdens de sessie werken deelnemers aan denkbeeldige scenario's met behulp van driedimensionale LEGO-constructies. Deze constructies dienen als basis voor toekomstige discussies, kennisuitwisseling, probleemoplossing en besluitvorming.

Hoge mate van betrokkenheid

Het blijkt lastig om iedereen in een team te betrekken en te motiveren. Vaak zijn het steeds weer dezelfde mensen die het voortouw nemen en het woord voeren. Terwijl anderen zich niet betrokken voelen en binnen de kortste keren elders zijn met hun gedachten. Met Lego Serious Play geven we iedereen hetzelfde podium en werk je met 100% aandacht aan dezelfde doelen.

Wij zette Lego Serious Play in voor onze andere