Please enable JS

Verwacht doorgewinterde ervaring. We doen wat nodig is om resultaten te behalen. We oefenen continue druk uit op de belangrijkste drijfveren voor duurzame groei (juiste richting, waardepropositie en online aanwezigheid). Om jouw klanten te bieden wat jij ze wilt bieden.Jouw doelen zijn onze doelen. We kruipen in jouw huid, leren jouw publiek kennen en ontwikkelen een helder groeipad. We helpen met het creëren van mensvriendelijke webervaringen.

Onze aanpak. Altijd focus op waarde en resultaat.

‘Think, do, learn’: onze methode stuurt continu op waardeverhoging en optimalisatie. In korte sprints bedenken, creëren en zo snel mogelijk een prototype om deze te testen.> Think: met een kernteam richting, waarde of groeistrategie bepalen.
> Do: we brengen ideeën tot leven.
> Learn: Leren van elkaar en jouw gebruikers.In 5 stappen sturen naar optimale klantwaarde en duurzame groei

Duurzaam groeien doe je door eerst de dingen goed te doen en vanuit hier de goede dingen doen. Onze methodiek bestaat uit 5 stappen:> ontdekken
> richting geven
> ontwikkelen
> verankeren
> groeienIs er richting in de merkstrategie? Lopen er campagnes maar stagneert de groei? Je weet niet waar de bottleneck zit? We stappen in dit proces waar nodig.1. Ontdekken

Waar sta je voor, waar hecht je waarde aan, waar liggen je mogelijkheden en wat zijn de bottlenecks?Ontdekken is altijd de eerste stap. Behouden wat goed is, aanscherpen waar nodig en een roadmap opstellen voor de verbeteringen. In één sessie hebben we scherp waar wij kunnen instappen.

2. Richting bepalen

Richting bestaat uit het bepalen gezonde ambities, scherpe doelstellingen en uitgesproken dromen.De waarden bepalen de bedrijfscultuur en de toon van communicatie. We bepalen in een aantal sessies jouw gewenste richting.

3. Ontwikkelen

Moderne klanten verwachten in deze tijd meer van jouw merk. Jouw waarde op de juiste manier uitstralen en consistent  doorvoeren.In digitale middelen die volledig voldoen aan torenhoge verwachtingen. We brengen de richting en waarde tot leven in relevante touchpoints, zoals een Umbraco website. We zorgen voor cognitieve associaties, meeslepende ervaringen en optimale klantfocus.

4. Waarde verankeren

Draagvlak en verankering van een strategie is zowel intern bij stakeholders en personeel als extern bij de doelgroepen van groot belang.Een intern duidelijke en breed gedragen richting die is vertaald naar duidelijke KPI’s geeft extra motivatie en zorgt voor verhoging van de klantwaarde binnen ieder team. We zetten juist die communicatie in, die nodig is voor een groot draagvlak en de verankering van een nieuwe strategie of nieuw beleid.

5. Groeien

Duurzaam groeien is groeien door het continue verhogen van de klantwaarde, én deze groei meetbaar maken.We bepalen mechanismes in iedere fase van een groeimodel, waarin we snel de bottlenecks kunnen bepalen en we continue sturing geven aan verbeteringen in communicatie en klantwaarde.

Sturen op resultaten.

We stemmen onze activiteiten af op jouw doelen en werken met je samen als een verlengstuk van jouw team.